Таблиця стійкості поліетилена

Поліетилен стійкий до органічних і неорганічних кислот, лугів, розчинами солей, спиртовмісних продуктів, мінеральних і органічних масел. Як і поліпропілен, поліетилен не стійкий при контакті з сильними неорганічними окислювачами (HNO3, H2SO4), галогенами. В принципі хімічна стійкість поліетилену в тому ж температурному діапазоні схожа зі стійкістю поліпропілену.

 

Узагальнена стійкість поліетилену до хімічної дії приведена в таблиці хімічної стійкості.

Розчинність лінійного поліетилену низької щільності, що застосовується в якості пакувального матеріалу
Стійкість до хімічної
дії 
Стійкість до фізичної
дії
Проникність
Примітки
20°С
60°С
20°С
60°С
Ацетальдегід ++ ++ O O - V
Ацетанилід ++ ++ ++ ++ ++
Уксусна кислота 5% ++ ++ + ++ ++
Уксусна кислота 50% ++ ++ + + + V
Уксусний ангидрид ++ ++ O O O V
Ацетофенон ++ ++ + O - V
Ацетон ++ ++ O O - V
Ацетилсаліцилова кислота ++ ++ ++ ++ ++
Акрилонитріт ++ ++ + O - V
Адипинова кислота ++ ++ + + +
Спирт ++ ++ O + +
Аллиловий спирт ++ ++ + O O V
Алум (всі типи) ++ ++ ++ ++ ++
Оксид алюмінію ++ ++ ++ ++ ++
Солі алюмінію *
Аминокислоти ++ ++ ++ ++ ++
Амміак ++ ++ ++ ++ ++ **
Амміачно-нітратне вапно ++ ++ ++ ++ ++
Амміачні солі *
Амилацетат ++ ++ O O - V
Амилалкоголь ++ ++ + + + V
Анилин ++ ++ O O O V
Анилинові фарбники, - сухі
- водорозчинні ++ ++ ++ + +
- маслорозчинні ++ ++ + + +
Анилинові солі ++ ++ + + +
Анисове масло ++ ++ + - - V
Анисоль ++ ++ O O - V
Антрахінон ++ ++ + ++ ++
Антифриз ++ ++ + ++ ++
Сурьма ++ ++ ++ ++ ++
Сполуки з сурьмою *
Царська водка - - O ++ ++ ***
Мишьяк ++ ++ ++ ++ ++
Триоксид мишьяку ++ ++ ++ ++ ++
Аспирин ++ ++ ++ ++ ++
Атропин й його солі ++ ++ ++ ++ ++
Гидроксид барія ++ ++ + ++ ++ **
Сульфід барія ++ ++ ++ + ++
Солі барія *
Аккумуляторна кислота ++ ++ ++ ++ ++
Пиво ++ ++ ++ + +
Бензальдегід ++ ++ O O - V
Бензол ++ ++ + - - V
Гексахлорид бензола ++ ++ + + + V
Бензоно-сірчана кислота ++ ++ O ++ ++
Бензоєва кислота ++ ++ + ++ ++
Бензил-ацетат ++ ++ + - - V
Бензил-алкголь ++ ++ O + + V
Двувуглекисла сода ++ ++ ++ ++ ++
Бихроматсерна кислота O - + ++ ++
Бициклічне масло ++ ++ + O O
Трихлорид вісмута ++ ++ O + +
Сполуки вісмута *
Битум ++ ++ + O O V
Бланкит ++ ++ ++ ++ ++ **
Відбілююча рідина + - ++ ++ ++
Відбілюючий розчин + - ++ ++ ++
Відбілюючий порошок ++ + ++ ++ ++
Синій ++ ++ ++ ++ ++
Боракс ++ ++ ++ ++ ++
Борна кислота ++ ++ ++ ++ ++
Розчин борної кислоти ++ ++ ++ ++ ++
Гальмівна рідина ++ ++ O + +
Полірування для латуні ++ ++ + ++ ++
Брилліантин ++ ++ + + O
Розсол ++ ++ ++ ++ ++
Бромін - - - - -
Бромобензол ++ ++ + - -
Бромоформ ++ ++ + - -
Бутадіол ++ ++ + ++ ++
Бутанол ++ ++ + + + V
Бутіор ++ ++ + + O **
Бутилацетат ++ ++ O - - V
Бутилалкоголь ++ ++ + + + V
Бутилхлорид ++ ++ + - -
Бутилфенол ++ ++ O + O
Бутиральдегід ++ ++ O O O
Масляна кислота ++ ++ O + + V
Солі кадмію *
Сольфід кадмію ++ ++ ++ ++ ++
Кофеїн і його солі ++ ++ ++ ++ ++
Гидроксид кальцію ++ ++ ++ ++ ++ **
Гипохлорид кальцію ++ + ++ ++ ++
Солі кальція *
Каліфорнійська суміш ++ ++ ++ ++ ++ **
Каломель ++ ++ ++ ++ ++
Камфора ++ ++ O O O V
Камфорне масло ++ ++ + O O V
Капролактам ++ ++ + ++ ++
Карбазол ++ ++ ++ + O V
Карболин ++ ++ O O - V
Чорне вугілля ++ ++ ++ ++ ++
Карбондисульфид ++ ++ + - -
Карбонтетрахлорид ++ ++ + - -
Карнубський віск ++ ++ + + +
Касторове масло ++ ++ O + O
Корм для скота ++ ++ ++ ++ ++
Каустичеський поташ ++ ++ + ++ ++ **
Каустичеська сода ++ ++ + ++ ++ **
Целлобзольв ++ ++ + + O
Целлюлозний лак ++ ++ O - -
Цетиловий спирт ++ ++ + + +
Хлор-уксусні кислоти ++ ++ O ++ ++ V
Хлорал (+хлоралгідрат) ++ ++ O O O V
Хлорамин ++ ++ ++ ++ ++
Хлороформ ++ ++ +
Хлоробензол ++ ++ + - -
Хлоронітробензол
- твердий ++ ++ + + V
- рідкий ++ ++ O O V
Хлорофенол ++ ++ + O - V
Хлоропропионова кислота ++ ++ O ++
Хлоросульфонова кислота ***
Хлорамін жовтий ++ ++ ++ ++ ++
Хромова кислота + + ++ ++
Солі хрома *
Кориця ++ ++ ++ + + V
Коричне масло ++ ++ + -
Лимонна кислота ++ ++ ++ ++ ++
Цитронове масло ++ ++ + - -
Гвоздика ++ ++ + + + V
Гвоздичне масло ++ ++ + O O V
Солі кобальта *
Кокосове масло ++ ++ + + +
Кокосовий жир ++ ++ + ++ ++
Яблочне масло ++ ++ + + + **
Кава ++ ++ ++ O O V
Смола ++ ++ ++ ++ ++
Зелена мідь ++ ++ ++ ++ ++
Окись міді ++ ++ ++ ++ ++
Оксихлорид міді ++ ++ ++ ++ ++
Солі міді *
Бавовняне масло ++ ++ + + O
Крем (для обличчя, рук) ++ ++ + + +
Креолін ++ ++ O O - V
Креозол ++ ++ O O -
Крезол (орто, мета, пара) ++ ++ O O O V
Сире масло (мінерали) ++ ++ O O O V
Цианамід ++ ++ ++ ++ ++
Циклогексан ++ ++ O O - V
Циклогексанол ++ ++ O + + V
Циклогексанон ++ ++ O O O V
ДДТ (порошок) ++ ++ + ++ ++
Декалін ++ ++ + - -
Моючі засоби (порошок) ++ ++ + ++ ++
Моючі засоби (рідина) ++ ++ O ++ ++
Проявник (фото) ++ ++ ++ ++ ++
Декстрин ++ ++ ++ ++ ++
Дибутилфталат ++ ++ O + ++
Дихлоробензол ++ + + - -
Дихлороэтилен ++ ++ + - -
Дихлорометанол ++ ++ + - -
Дизпаливо ++ ++ + O O V
Діетаноламин ++ ++ + ++ ++ **
Діетиленгликольефір ++ ++ O + + V
Діетилефир ++ ++ ++ -
Діетилкетон ++ ++ O O -
Диметилформамід ++ ++ + + +
Диоктилсталат ++ ++ + + +
Діоксан ++ ++ O O O V
Дифениламін ++ ++ + + + V
Дифенилефір ++ ++ + O - V
Дифенилоксид ++ ++ + O - V
Доломіт ++ ++ ++ ++ ++
Одеколон ++ ++ + O O V
Джавелева вода + ++ ++ ++
Емульсійна фарба ++ ++ ++ ++ ++
Машинне масло ++ ++ + O O
Англійська сіль ++ ++ ++ ++ ++
Ефір ++ ++ O - - V
Ефірне масло ++ ++ + - -
Етилацетат ++ ++ O O - V
Етиловый спирт ++ ++ + + +
Етиланилин ++ ++ + O O V
Етилбензол ++ ++ + - -
Етилбензоат ++ ++ O O O V
Етилхлорид ++ ++ + - -
Етиленхлорид (моно, ди) ++ ++ + - -
Етиленхлорогидрин ++ ++ + - -
Етилендиамин ++ ++ + + + V**
Етиленгліколь ++ ++ + ++ ++
Етиленсалицилат ++ ++ + O O V
Солі заліза *
Залізисті солі *
Добрива ++ ++ ++ ++ ++
Хвойне масло ++ ++ + - - V
Фіксаж (фото) ++ ++ ++ ++ ++
Віск для пола ++ ++ O O O
Формальдегід 40% ++ ++ + + + V
Формалін ++ ++ + + + V
Формамід ++ ++ + + +
Мурашина кислота ++ ++ + ++ ++ V
Фреон ++ ++ + - -
Фриген ++ ++ + - -
Фруктовий сік ++ ++ ++ ++ ++
Мазут ++ ++ + O O
Мазут (побутовий) ++ ++ + O O V
Фунгициди ++ ++ ++ ++ ++ V
Фурфурал ++ ++ + O O
Фурфурил алкоголь ++ ++ O - -
Дубильна кислота ++ ++ + ++ ++
Гальванізуюча рідина ++ ++ ++ ++ ++
Рідкий газ ++ ++ + + +
Газолін ++ ++ + O - V
Крижана уксусна кислота ++ ++ O O O V
Глауберова сіль ++ ++ ++ ++ ++
Глюкоза ++ ++ ++ ++ ++
Клей ++ ++ ++ ++ ++
Глицерин (глицерол) ++ ++ ++ ++ ++
Гликоль ++ ++ + ++ ++
Гіпс ++ ++ ++ ++ ++
Гептан ++ ++ + -
Гексон ++ ++ + - -
Гексахлороциклогексан ++ ++ + + + V
Гексанол ++ ++ + + + V
Гексилалкоголь ++ ++ + + + V
Мед ++ ++ ++ ++ ++
Бромистоводородна кислота ++ ++ ++ ++ ++
Хлористоводородна кислота ++ ++ ++ ++ +
Хлористоводородна кислота (химічно чиста) ++ ++ ++ ++ ++
Синильна кислота ++ ++ + O O V**
Фтористо-воднева кислота ++ ++ + + +
Перекис водню (розчин) + + ++ ++ O
Гидрохінон ++ ++ ++ ++ ++
Гипосульфат ++ ++ ++ ++ ++
Чорнила (типографські) ++ ++ + + O
Чорнила (канцелярські) ++ ++ ++ ++ ++
Інсектициди (водна дисперсія) ++ ++ + ++ ++
Інсектициди (масляний розчин) ++ ++ O - -
Інсектициди (порошок) ++ ++ + + +
Йод ++ ++ + O O
Йодний настій ++ ++ + + O
Солі заліза *
Ізобутанол ++ ++ + + + V
Ізобутилалкоголь ++ ++ + + + V
Ізо-октан (див.газолін) ++ ++ + O - V
Ізопропилацетат ++ ++ + O O V
Ізопропилефір ++ ++ + - -
Джем ++ ++ ++ ++ ++
Керосин (див.газолін) ++ ++ + O - V
Кетчуп ++ ++ ++ ++ ++
Молочна кислота ++ ++ + ++ ++
Ланолін ++ ++ + + +
Лярд ++ ++ + + O
Латекс ++ ++ + ++ ++
Лауриловий спирт ++ ++ + + +
Лаурилсульфат ++ ++ O + +
Ацетат свинцю ++ ++ ++ ++ ++
Оксид цинку ++ ++ ++ ++ ++
Солі свинцю *
Лимонне масло ++ ++ + - -
Вапнове молочко ++ ++ + ++ ++
Вапнові солі *
Гашене вапно ++ ++ ++ ++ ++
Негашене вапно ++ ++ ++ ++ ++
Ліндан порошок ++ ++ + + +
Льняне масло ++ ++ + + O
Солі литію *
Сірчана печень (див. «сульфід натрія»)
Лосьйон (для волосся, бриття) ++ ++ + + O

Змазочне масло

++ ++ + O O
Магній ++ ++ + ++ ++
Оксид магнію ++ ++ + ++ ++
Солі магнію *
Малеїнова кислота ++ ++ + ++ ++
Солі марганцю *
Маргарин ++ ++ + + O
Майонез ++ ++ + ++ O
Ментол ++ ++ + + O V
Солі одновалентної ртуті *
Меркурохром ++ ++ ++ ++ ++
Солі двовалентної ртуті
Ртуть (метал) ++ ++ ++ ++ ++
Оксид ртуті ++ ++ ++ ++ ++
Солі ртуті *
Метанол ++ ++ O + +
Метилацетат ++ ++ O O O V
Метиловий спирт ++ ++ O + +
Метиленхлорид ++ ++ + - -
Метилетил кетон ++ ++ O O -
Метилсалицилат ++ ++ + O O V
Молоко ++ ++ ++ ++ ++
Мінеральне масло ++ ++ + + O
Мінерали ++ ++ ++ ++ ++
Сіль Мора ++ ++ ++ ++ ++
Монохлоробензол ++ ++ + - -
Морфолин ++ ++ O + + V
Гірчиця ++ ++ ++ ++ ++
Лак для нігтів ++ ++ O O -
Нафталін ++ ++ + O O V
Оксид нікелю ++ ++ ++ ++ ++
Солі нікелю *
Никотин ++ ++ + + +
Азотна кислота (менше 50%) + - + ++ ++
Азотна кислота (більше 50%) - O + +
Нитробензол ++ ++ O O O V***
Нітрокрезол ++ ++ + O O
Нітроглицерин ++ ++ + O O
Нониловий спирт ++ ++ + O O V
Мускатний горіх ++ ++ ++ O O V
Масло мускатного горіха ++ ++ + - -
Охра ++ ++ ++ ++ ++
Октан (див. газолін) ++ ++ + O V
Октанол ++ ++ + O O
Октиловий спирт ++ ++ + O O V
Олеум O - O + + ***
Олеїнова кислота ++ ++ + + O
Оливкове масло ++ ++ + + O
Оксалинова кислота (тверда чи у розчині) ++ ++ ++ ++ ++
Фарба (див. «скипидарний лак» і «емульсійна фарба»)
Пальмитінова кислота ++ ++ + ++ ++
Пальмове масло ++ ++ + + O
Парафін (твердий) ++ ++ + ++ ++
Парафінове масло ++ ++ + O -
Лак ++ ++ ++ ++ ++
Горіхове масло ++ ++ + + O
Пентан ++ ++ + + +
Пентахлорофенол ++ ++ ++ O O V
Перець ++ ++ ++ ++ ++
М'ятне масло ++ ++ + - - V
Перхлороетилен ++ ++ + - -
Розчин перхлорної кислоти + O ++ ++ +
Духи ++ ++ + O - V***
Бензин (див. «газолін»)
Нафта ++ ++ + O - V
Петролейний ефір ++ ++ + O - V
Фенол ++ ++ O + + V
Фенолсульфокислота ++ ++ + ++ ++
Фенокси-ацетатна кислота ++ ++ + ++ ++
Феніл фенол ++ ++ + + +
Фосфатируюча рідина ++ ++ ++ ++ ++
Фосфорхлорид (три, пента, оксихлорид) ***
Фосфорна кислота (концентрована) ++ ++ + + +
Сталеїновая кислота ++ ++ ++ ++ ++
Сталеїновий ангидрид ++ ++ ++ ++ ++
Сухі пігменти (для фарб, пластиків тощо) ++ ++ ++ ++ ++
Ікринова кислота ++ ++ + + +
Хвойне масло ++ ++ O O O V
Діготь ++ ++ + ++ ++
Поташ ++ ++ ++ ++ ++
Полирувальний віск ++ ++ + O O
Бромид калію ++ ++ ++ ++ ++ **
Цианид калію ++ ++ + + + **
Гидроокись калію ++ ++ + ++ ++
Йодид калію ++ ++ ++ ++ ++
Перманганат калію + + ++ ++ ++
Калійні солі *
Сульфат калію *
Сульфид калію ++ ++ + + + **
Пропанол ++ ++ + + +
Пропаргиловий спирт ++ ++ + + +
Пропионова кислота ++ ++ O ++ ++ V
Пропиловий спирт ++ ++ + + +
Пропилен гліколь ++ ++ + ++ ++
Синильна кислота ++ ++ + O O V
Пиридин ++ ++ O O O V
Хінін і його солі ++ ++ ++ ++ ++
Ретан ++ ++ ++ ++ ++
Червона охра
Ресорцин (ресоролнол) ++ ++ ++ ++ ++
Рицинове масло ++ ++ O + O
Салатне масло ++ ++ + + O
Соус для салату ++ ++ + ++ O
Саліцил альдегід ++ ++ + O O V
Саліцилова кислота ++ ++ ++ ++ ++
Хлористий аммоній ++ ++ ++ ++ ++
Селітра (нітрат) *
Сапонін ++ ++ ++ ++ ++
Чистячий порошок ++ ++ + ++ ++
Кунжутне масло ++ ++ + + O
Шампунь ++ ++ O ++ ++
Кремнієве масло ++ ++ O + +
Сріблястий лак ++ ++ + ++ ++
Солі срібла *
Мило (м'яке, зелене і жовте) ++ ++ O ++ ++
Сода ++ ++ ++ ++ ++
Цианід натрію ++ ++ + + +
Гидроксид натрію ++ ++ + ++ ++ **
Гипохлорид натрію + - + ++ ++
Солі натрію *
Сульфід натрію ++ ++ + + + **
Паяльна рідина ++ ++ ++ ++ ++
Сольвент-нафта ++ ++ + - -
Соєве масло ++ ++ + + O
Спермацет ++ ++ + + +
Веретенне масло ++ ++ + O O
Спирт ++ ++ + + +
Солі олова (жерсть) *
Солі, що містять двухвалентне олово (жерсть) *
Крахмал ++ ++ ++ ++ ++
Стеаринова кислота ++ ++ ++ ++ ++
Солі стронція *
Стирол ++ ++ + O
Сублимат ++ ++ ++ ++ ++
Бурштинова кислота ++ ++ ++ ++ ++
Сахароза ++ ++ ++ ++ ++
Сахар ++ ++ ++ ++ ++
Сульфат аммонія *
Сірка ++ ++ ++ ++ ++
Сірчана кислота (розведена) ++ ++ ++ ++ ++
Сеірчана кислота (50-90%) + + + ++ ++
Сірчана кислота (90-100%) O O + ++ ++
Хлорид сірки ***
Двоокис сірки O - O + O V***
Сірнистий хлор ***
Суперфосфат ++ ++ ++ ++ ++
Сироп ++ ++ ++ ++ ++
Змазка з тальком ++ ++ + + O
Порошок талька ++ ++ ++ ++ ++
Танінова кислота ++ ++ + ++ ++
Танин ++ ++ + ++ ++
Дегтярне масло ++ ++ O O O V
Винна кислота ++ ++ ++ ++ ++
Чай ++ ++ ++ ++ ++
Тетра (див. «карбонтетрахлорид»)
Тетрахлоретан ++ ++ + - -
Тетраетиловый свинець
Тетрагідрофуран ++ ++ O - -
Тетралинда ++ ++ + - -
Содди таллія *
Тіо (тіосульфат натрію) *
Тиогликонова кислота ++ ++ + O O V
Тіонилохлорид ***
Тіофен ++ ++ O - -
Томас (нрзб) ++ ++ ++ ++ ++
З'єднання олова *
Титан тетрахлорид ***
Білий титан ++ ++ ++ ++ ++
Толуол ++ ++ + - - V
Томатний сік ++ ++ ++ ++ ++
Зубна паста ++ ++ + + +
Трансформаторне масло ++ ++ + O O
Трихлоруксусна кислота ++ ++ O + O V
Трихлорбензол ++ ++ + - -
Трихлоретан ++ ++ + - -
Трихлоретилен ++ ++ + - -
Трикретилфосфат ++ ++ O + +
Тріетаноламин (сульфированне касторове масло) ++ ++ O ++ ++
Сульфированне касторове масло ++ ++ + + +
Скипідар ++ ++ + - -
Скипідар (синтетичний) ++ ++ + O -
Скипідарний лак ++ ++ + O - ***
Мочевина ++ ++ ++ ++ ++
Екстракт ванілі ++ ++ + O O V
Лак (див. «скипидарний лак»)
Вазелін ++ ++ + + O
Уксус ++ ++ ++ ++ ++
Винілхлорид ++ ++ + - -
Раствориме скло ++ ++ + ++ ++
Віск
- мінеральний віск ++ ++ + + O
- бджолиний віск ++ ++ + + +
- карнубський віск ++ ++ + + +
Свинцові білила ++ ++ ++ ++ ++
Ксилол ++ ++ + - -
Дріжжи ++ ++ ++ ++ ++
Йогурт ++ ++ ++ ++ ++
Солі цинкі *
Цинкові білила ++ ++ ++ ++ ++СимволЗначення
++ Добре
+ Типово
О Невизначено
Непридатне

Відгуки

  • 07.06.2012
    Полтора месяца назад приобрел такую емкость на 1 тонну. Качество емкости очень нравится. Сразу видно что сделано на совесть. приобрел емкость в качестве накопительной для питьевой воды в коттедж. Грамотные менеджеры — сориентировали и помогли подобрать именно то, что мне было нужно. подробнее
  • 07.06.2012
    взял для перевозки 5 кубов на прицеп. воду подвожу хотел однослойную, но увидел двухслойную - она гораздо крепче. советую для перевозки с ребрами брать или делают на заказ усиленные. вожу с прошлого лета, нареканий нет. подробнее
Все отзывы

Про компанію

Уже більше десяти років наше підприємство пропонує жителям м.Суми та області широкий асортимент ємностей від 100 до 15000 л, виготовлених з харчового поліетилену, відомих багатьом жителям як «Баки на Білопільскій».

Докладніше


Інформаційний партнерАгроснаб

Підібрати бак